Informații despre Cetatea Soroca

08 Sep 2015
16469
Informații despre Cetatea Soroca

Legenda cetatii Soroca

Cetatea Soroca, concepută în stilul arhitectonic numit “cochilie”, este unică printre cetățile medievale moldovenești. Construită în totalitate din calcar într-o perioadă contemporană renașterii italiene, ea era numită, pînă nu demult, cetate “genoveză”. Pe atunci arta italiană în domeniul fortificațiilor era la mare căutare, zidarii din Genova construiau citadele prin întreaga europă, și cetatea Sorocii a fost, multă vreme, o realizare a arhitecturii “genoveze”. Savantul Nicolae Bulat, al cărui nume figurează în prestigioasa ediție britanică “O sută de intelectuali ai planetei”, a dezmințit această ipoteză. Director al Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca, autor al unei impunătoare monografii despre istoria orașului, Nicolae Bulat a înaintat, iar ulterior a probat o altă versiune cu privire la originea acestei fortărețe.

Legenda cetatii Soroca

Curiozitati despre Cetatea Soroca

Mai multe surse documentare din perioada medievală conțin mărturii indirecte ale faptului că, inițial, cetatea a fost construită din lemn, și că asta s-a întîmplat cu aproximativ 150 ani înaintea edificării celei de piatră, relatează Nicolae Bulat. Dezvoltarea artileriei, răspîndirea armelor de foc au redus însă la zero potențialul defensiv al fortificațiilor din lemn. Așa că, pe la sfîrșitul deceniului patru al secolului XVI, domniturul moldovean Petru Rareș decide să dureze la Soroca o cetate de piatră, în locul celei din lemn, care avea să devină una din verigile lanțului de cetăți moldovenești pe Nistru. Și cum în Moldova nu existau atunci meșteri care să dispună de cunoștințele și deprinderile necesare, Petru Rareș expediază două scrisori către magistrul orașului Bistrița din Transilvania, în care cerea să i se trimită zidari iscusiți și arhitecți experimentați.

Istoria

Rugămintea domnitorului moldovean a fost auzită, și deja către anul 1543 zidurile albe ale cetății Sorocii, cu acoperișuri rectangulare de lemn deasupra celor cinci turnuri – patru circulare și unul prismatic, ce se înălțau pe malul drept al Nistrului. Numele autorului proiectului cetății rămîne necunoscut. Însă, cu certitudine, acesta era un architect European, și, foarte probabil, unul britanic – prea mare este asemănarea cetății de la Soroca, sub aspectul realizării arhitectonice, cu castelele britanice construite în secolele XV-XVI. În acea perioadă, pe Insulele Britanice se construiau exact astfel de castele, mici și rezistente.

Istoria cetatii Soroca

Bine, dar este oare cetatea un castel? Da, pentru că o cetate înseamnă nu doar pereți rezistenți și turnuri, dar și un sistem de bastioane, metereze și șanțuri ce înconjoară citadela centrală. Acestea au apărut abia în secolul XVII, cu o sută de ani mai tîrziu decît castelul însuși.  Cetatea Sorocii este numit cetate numai prin tradiție. De fapt, construcția este concepută în spiritul unui castel tipic pentru arhitectura vest-europeană din perioada respectivă, mai exact pentru arhitectura britanică: la ora actuală, pe Insulele Britanice se mai păstrează circa o sută de edificii asemănătoare cu cel de la Soroca. Mici, rotunde, cu pereți foarte groși și foarte rezistenți, ele sînt numite și pînă acum „shells” (cochilii) de către localnici.

Restaurarea 

Restaurarea cetatii Soroca

Începând cu anul 2013 a avut loc restaurarea Cetății Soroca în cadrul Proiectului transfrontalier „Bijuterii Medievale”. Pe 19 mai 2015, de Ziua internațională a Muzeelor, Cetatea medievală şi-a redeschis uşile pentru vizitatori. Mii de oameni din toate colţurile ţării au participat la inaugurarea fortăreţii renovate, care a găzduit, cu această ocazie, un târg al meşterilor populari.

 

 

Comentarii