Lista Celor Mai Vizitate Muzee din Moldova

04 Apr 2018
8226
Lista Celor Mai Vizitate Muzee din Moldova

Cunoașterea istoriei ale Patriei este obligatorie în plan general. Studierea istoriei este condiția ale tinerii generații, ale educației acesteia, ale afirmării uni popor, ale continuității unui stat. Strămoșii noștri au redat cele mai importante evenimente care au stat la baza formarii poporului moldovenesc. Istoria Moldovei este restituită în operele marilor cronicari și scriitori moldoveni, aceasta fiind pomenită și în cronicile celor care au dorit să o cucerească.

Istoria Moldovei este complexă și interesantă. Pe de a lungul timpului Republica Moldova a acumulat în sânul său o multitudine de evenimente politice, geografice, culturale, etnologice, arheologice, lingvistice. Toate aceste evenimente au demonstrat continuitatea milenară din perspectivă istorică, arheologică, antropologică, lingvistică şi genetică, precum bogăţia şi originalitatea culturii poporului ce locuieşte pe teritoriul Moldovei istorice şi Republicii Moldova contemporane. Putem începe cu istoria numelui Moldova și de unde a luat naștere acesta, care are proveniența etimologica de la denumirea râului Moldova, nume care înseamnă “scobitură”, „mină”, dar unii istorici pomenesc o altă legendă legată de Ștefan cel Mare.Muzee din Moldova

De-a lungul anilor Republica Moldova a acumulat evenimente importante care au schimbat soarta țării, evenimente care se fac pomenite și în zilele noastre, printre rândurile cărților. Meleagurile Moldovei au fost cutreierate de daci, romani, otomani, maghiari aceștia dorind sa o cucerească, aceasta suferind unele modificări geografice.

Datorită strămoșilor noștri care au luptat pentru noi, care ne-au înzestrat viitorul cu mândrie și valori istorice care în prezent ne oferă posibilitatea de a cunoaște despre proveniența neamului și care atrag atenția turiștilor.

Muzee din Chișinău și Repubiica Moldova

Toate aceste valori istorice se păstrează în Muzee din Moldova create pentru a permite accesul de a cunoaște despre istoria tarii.

Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală este cel mai vechi muzeu din Republica Moldova care pe parcursul existenței sale a adunat treptat colecții ce reflectă istoria naturală, natura contemporană, evoluția societății moldovenești și cultura tradițională. În prezent deține un patrimoniu de 135 mii de piese care merită toată atenția celor dornici sa cunoască despre istoria naturală a Moldovei.Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

Informatii despre Muzeul National de Istorie a Moldovei - Chisinau

Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei este unul dintre cel mai important muzeu din Republica Moldova, atât din punct de vedere al patrimoniului său, cât și al prestigiului științific. Patrimoniul muzeului s-a îmbogăţit an de an cu piese tot mai semnificative şi de o reală valoare ştiinţifică prin cercetare, donaţii şi achiziţii.Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei este singura instituție de acest profil din Republica Moldova. Muzeul de arte  deține o colecție impresionantă de Icoane Ortodoxe, lucrări ale pictorilor autohtoni și europeni. Capodoperele adunate pe parcursul timpului reflectă dezvoltrea artelor plastice. În incinta muzeului functionează permanent expoziții de artă europeană, rusă și orientală.Muzeul Naţional de Artă al Moldovei

Muzeul de Istorie Chişinău

Muzeul de Istorie Chişinău a fost fondat în decembrie 1979 în incinta fostului turn de apă. Se presupune că autorul proiectului turnului a fost A.I. Bernardazzi. S-a păstrat scara metalică interioară care conduce la nivelul superior, unde se afla cisterna cu apă. După restaurare a fost dotat cu un ascensor, care urcă la terasa superioară de unde se putea privi panorama oraşului. Înălţimea turnului 22 m.Muzeul de Istorie al Orașului Chişinău

Muzeul de Istorie Militară

Muzeul de Istorie Militară deține o expoziție dedicată celui de-al 2-lea Război Mondial. Expoziția prezintă către atenția vizitatorilor un asortiment larg de arme, aruncătoare de mine, vestimentație militară, materiale de propagandă utilizate de sovietici pe timpul războiului.Muzeul de Istorie Militară

Comentarii